Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng Gelex

Địa điểm: Tỉnh Quảng Trị

Thời gian: 2021

Phạm vi công việc: Lắp đặt 21 tuabin Enercon E138. Thiết bị sử dụng: Cẩu bánh xích Sany SCC8000A